קורס של שנה ודרך חיים חדש. בתל-אביב החל מ16.5.2018 ימי רביעי בשעה 18:00 למידה אישית ויישום מהיר בקבוצות אינטימיות